ไวรัส RSV
Home
ไวรัส RSV เชื้ออันตราย โดยเฉพาะวัยเด็กเล็ก คืออะไร?
ไวรัส RSV เชื้ออันตราย โดยเฉพาะวัยเด็กเล็ก คืออะไร?

ทำความรู้จักกับไวรัส RSV

  • ไวรัส RSV มีอาการที่รุนแรงโดยเฉพาะในเด็กอายุน้อย อาจะทำให้เด็กมีอาการไอหอบมาก
  • ผู้ใหญ่สามารถเป็นได้ อาการเหมือนเป็นไข้หวัด คือ ไป มีน้ำมูกเล็กน้อย ไม่มีไข้
  • เชื้อ RSV มักระบาดในช่วงฤดูฝน

เชื้อ RSV ติดต่อได้ทาง

  • น้ำลาย ละอองเสมหะของเด็กที่ป่วย และไอออกมา
  • ผู้ใหญ่ที่มีเชื้อ RSV หากไปคลุกคลีกับเด็ก สามารถติดเชื้อได้ โดยมีความเสี่ยงในการติดเชื้อน้อยกว่าที่เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก
  • การติดต่อของไวรัส RSV มีลักษณะคล้ายการติดต่อของไข้หวัด ดังนั้นคนเลี้ยงเด็ก ควรล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะคลุกคลีกับเด็ก

วิธีสังเกตอาการที่อาจเป็นรุนแรง

  • ตัวเขียว
  • ไอมาก
  • หายใจเร็ว แรงจนหน้าอกบุ๋ม หอบเหนื่อย มีเสมหะมาก
  • เด็กมีอาการซึม ๆ

 

ข้อมูลโดย
ผศ. ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล