ไข้หวัดใหญ่
Home
“ไข้หวัดใหญ่” วายร้ายทำลายสุขภาพ
“ไข้หวัดใหญ่” วายร้ายทำลายสุขภาพ

“ไข้หวัดใหญ่” เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า ไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรือ Influenza virus แบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส คือ เอ (A) บี (B) และซี (C) โดยใช้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอจะมีความรุนแรงมากที่สุด

อาการ

 • มีไข้สูง
 • ร่างกายอ่อนเพลีย
 • ปวดเมื่อยตามตัว
 • ปวดศีรษะรุนแรง

ผู้ที่มีความเสี่ยง

 • เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด โรคไตวายเรื้อรัง

วิธีการป้องกัน

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด
 • ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

 

ข้อมูลจาก
อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล