อินโฟกราฟิก เรื่อง โรคหัด เป็น โรคติดต่อ ที่ติดต่อได้ง่ายส่วนใหญ่จะพบมากในเด็ก แต่ โรคหัดในผู้ใหญ่ ก็สามารถเป็นได้เช่นกัน โดยจะมีอาการหลายระยะที่ต้องสังเกต
Home
โรคหัด โรคที่ติดต่อได้ง่ายผ่านการหายใจ - ลัดคิวหมอ
โรคหัด โรคที่ติดต่อได้ง่ายผ่านการหายใจ - ลัดคิวหมอ

โรคหัด

เกิดจากเชื้อไวรัสหัด เป็นโรคที่มักพบในเด็กสามารถ ติดต่อ ได้ง่าย ผ่านระบบทางเดินหายใจ โดยทั่วไปมักไม่ก่อให้เกิดอาหารรุนแรงและหายเองได้แต่อาจพบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

*ติดต่อได้ง่าย 9 ใน 10 คน ที่สัมผัสจะติด*

*ยังไม่มียาต้านไวรัสที่จำเพาะต่อโรค *

อาการ

 • ระยะเริ่มต้น
  • มีไข้สูง อ่อนเพลีย
  • เจ็บคอ มีน้ำมูก ตาแดง
  • อาจมีตุ่มสีขาวที่กระพุ้งแก้ม
 • ระยะผื่น
  • มีผื่นแดง ๆ ขึ้น กระจายตามลำตัวก่อนจะกลายเป็นสีเข้ม
  • ผื่นอยู่ได้นานถึง 1 สัปดาห์
 • ระยะฟื้นตัว
  • ผื่นจะจางลงร่วมกับไข้ที่ลดลง
  • ยังมีอาการไอ

วัคซีนป้องกัน

 • ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน
  • ได้รับวัคซีนไม่ครบ
  • ยังไม่เคยเป็นหัดมาก่อน
 • ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว
  • แนะนำให้ฉีดวัคชีนกระตุ้น จำนวน 1 เข็ม ในผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – โรคหัด โรคที่ติดต่อได้ง่ายผ่านการหายใจ 02/04/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

รศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

ภาควิชาอายรุศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi