อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง อาการ ปวดศีรษะ เป็นอาการที่พบได้ไม่ใช่เฉพาะในผู้ใหญ่เท่านั้นในเด็กและวัยรุ่นก็มีอาการได้ มาดูกันว่าอาการ ปวดศีรษะในเด็ก จะมีอันตรายอย่างไรบ้าง
Home
โรคปวดศีรษะในเด็ก ภาวะผิดปกติที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย - ลัดคิวหมอ
โรคปวดศีรษะในเด็ก ภาวะผิดปกติที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย - ลัดคิวหมอ

ปวดศีรษะในเด็ก

กลุ่มโรคปวดศีรษะ

ปวดโดยไม่มีสาเหตุ เช่น กลุ่มโรคไมเกรน หรือ Tension Headache

ปวดศีรษะจากสาเหตุอื่น ๆ

ภาวะผิดปกติทางระบบประสาท เช่น มีเนื้องอก การติดเชื้อ หรือมีเส้นเลือดผิดปกติ

อาการ

  • ปวดครั้งแรกแต่รุนแรง
  • ตาพร่ามัวเห็นภาพซ้อน
  • ซึม ชัก
  • ปวดมากตอนตื่น เบ่ง ไอ
  • ปวดศีรษะจนอาเจียนพุ่ง

การดูแล

ปวดศีรษะไม่รุนแรง

✅ สังเกต เฝ้าติดตามอาการ

✅ ประเมินปัจจัยกระตุ้น เช่น แดดร้อนจัด เสียงดัง หรืออาการไข้ร่วมด้วย

กระทบต่อกิจกรรมที่ทำอยู่

✅ ให้ยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล

✅ ให้ลูกนอนพักผ่อนเต็มที่

✅ หากไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – โรคปวดศีรษะในเด็ก ภาวะผิดปกติที่พ่อแม่ไม่ควรละเลย 14/03/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

อ. นพ.รพีพัฒน์ เทวมิตร์

สาขาวิชาประสาทวิทยา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi