โรคติดเชื้อจากสุนัข
Home
โรคติดเชื้อจากสุนัข - ลัดคิวหมอ
โรคติดเชื้อจากสุนัข - ลัดคิวหมอ

โรคติดเชื้อจากสุนัข ภัยจากสัตว์เลี้ยงที่ต้องระวัง

สาเหตุ และวิธีการป้องกันของการติดเซื้อจากสุนัข

  • การสัมผัสสัตว์ที่ป่วย
  • สัมผัสสารคัดหลั่งของสุนัข เช่น น้ำลาย เมื่อถูกกัด ข่วน
  • แมลงที่เป็นพาหะนำโรค กัด ต่อยหรือเข้าสู่ร่างกาย
  1. หลีกเลี่ยงการถูกสุนัขกัด
  2. ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
  3. ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักหลังถูกกัด
  4. กินยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาแผลติดเชื้อ

3 โรคเชื้อจากสุนัขกัด

  • แผลติดเชื้อจากแบคทีเรีย
  • โรคบาดทะยัก
  • โรคพิษสุนัขบ้า

ลัดคิวหมอ – โรคติดเชื้อจากสุนัข ภัยจากสัตว์เลี้ยงที่ต้องระวัง 19/12/66 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

รศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล