โรคกลัวสังคม ผู้คน
Home
โรคกลัวสังคม คืออะไร ?
โรคกลัวสังคม คืออะไร ?

โรคกลัวสังคม เป็นความรู้สึกกังวลเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพบปะ ผู้คน โดยกลัวว่าจะถูกผู้อื่นมองหรือตัดสินในทางลบ เช่น ตลก น่าเบื่อ อ่อนแอ ไม่เก่งจนกระทั่งต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่าง ๆ และส่งผลกับชีวิตประจำวัน

อาการ

 • กลัว กังวล ทุกข์มาก หรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องพบปะสื่อสารกับผู้คน
 • มีอาการทางกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง คลื่นไส้ ตัวสั่น ใจสั่น หายใจเร็ว
 • คิดเชิงลบกับการมองหรือตัดสินจากผู้อื่น
 • มีปัญหาทางสุขภาพจิตอื่นร่วม เช่น ภาวะซึมเศร้า

สาเหตุของ โรคกลัวสังคม

 • พันธุกรรม
 • เป็นคนที่วิตกกังวลง่าย
 • มีเหตุการณ์ฝังใจ
 • การทำงานสมองส่วนอารมณ์และสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติ

วิธีรักษา

 • ฝึกสติให้เท่าทันความคิดตนเอง
 • ปรับมุมมองในเชิงบวกและตามความจริง
 • ฝึกกำหนดลมหายใจและผ่อนคลาย
 • ฝึกซ้อมการสื่อสาร-การแสดง
 • ไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้กังวล
 • ชื่นชมและให้กำลังใจตนเองในความพยายาม
 • ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหากอาการไม่ดีขึ้น

 

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi