41883B86-354C-4348-B069-9A42095A0B48
Home
แค่เศร้าหรือ โรคซึมเศร้า
แค่เศร้าหรือ โรคซึมเศร้า

ถ้าคุณมีอาการต่อไปนี้ อาจบอกได้ว่าไม่ใช่แค่เศร้า แต่เป็นโรคซึมเศร้า

อาการ

  1. มีอารมณ์เศร้าต่อเนื่องอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  2. เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เคยมีความสุข
  3. มีความรู้สึกผิดไร้คุณค่า
  4. สมาธิและความจำลดลง
  5. รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรง
  6. ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ช้าลง
  7. นอนไม่หลับหรือนอนมากผิดปกติ
  8. เบื่ออาหาร น้ำหนักอาจจะลด
  9. ไม่อยากมีชีวิตอยู่

แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรักษาให้ดีขึ้น

 

ข้อมูลโดย
อ. นพ.กานต์ จำรูญโรจน์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล