อินโฟกราฟิก เรื่อง การ ปรับพฤติกรรมเด็กเล็ก ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้พฤติกรรมของเด็กในอนาคตไปในทิศทางที่ดี ผู้ปกครองจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
Home
เรียนรู้วิธี ปรับพฤติกรรมเด็กเล็ก เพื่อสร้างนิสัยใหม่ - ลัดคิวหมอ
เรียนรู้วิธี ปรับพฤติกรรมเด็กเล็ก เพื่อสร้างนิสัยใหม่ - ลัดคิวหมอ

การ ปรับพฤติกรรมเด็กเล็ก

หลักการควบคุมเด็กให้ได้ผล

 • ออกคำสั่งที่เอาจริง แต่ไม่ใช้อารมณ์โกรธ
 • มีความสม่ำเสมอ ตกลงกันด้วยเหตุผล
 • หนักแน่น ไม่ใจอ่อน เวลามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ปัจจัยที่เอื้อต่อพฤติกรรม

 • พันธุกรรม
 • พื้นอารมณ์
 • พัฒนาการ
 1. ผู้ดูแล
 2. สิ่งแวดล้อม
 3. ผู้ปกครอง (รูปแบบการเลี้ยงดู)

⬆️ เสริมสร้างพฤติกรรมที่ต้องการ

 • การใช้เวลาดี ๆ ร่วมกับเด็ก
 • การใช้แรงเสริมเชิงบวก เช่น การชื่นชม การให้รางวัลทันที
 • มีการสะสมแต้มหรือคะแนน

⬇️ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

 • การลงโทษ
 • พาเด็กที่ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม ออกจากสถานการณ์ไปไว้เพียงลำพัง
 • การงดให้รางวัล งดให้ความสนใจ

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – เรียนรู้วิธีปรับพฤติกรรมเด็กเล็กเพื่อสร้างนิสัยใหม่ 22/04/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

อ. พญ.กนกพรรณ ชูโชติถาวร

สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรม

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi