เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเมื่อเจอผู้ประสบอุบัติเหตุ
Home
เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเมื่อเจอผู้ประสบอุบัติเหตุ - ลัดคิวหมอ
เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเมื่อเจอผู้ประสบอุบัติเหตุ - ลัดคิวหมอ

เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเมื่อเจอผู้ประสบอุบัติเหตุ

เป็นลม หมดสติ

 1. อย่ามุง
 2. หาอะไรมาพัดให้อากาศถ่ายเท
 3. ปลดเสื้อและเข็มขัดออก
 4. นอนราบ ยกขาสูง
 5. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดหน้า คอ ลำตัว

จักรยานยนต์ล้ม

 1. การเคลื่อนย้าย ระมัดระวังบริเวณคอให้มากที่สุดเป็นจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้
 2. สิ่งที่ควรทำ ล้มท่าไหนให้อยู่ในท่านั้น อย่าพลิกตัว และโทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่
 3. หากมีกระดูกหัก ไม่ควรจัดหรือดึงกลับมา อาจเจ็บกว่าเดิมและให้ดามด้วยของแข็ง

ของมีคมบาด

ของชิ้นเล็ก

 1. ดึงออก
 2. ล้างด้วยน้ำสะอาด

ของชิ้นใหญ่

 1. ไม่ควรดึงออกอาจทำให้เลือดออกมาก

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.วีระวัฒน์ เธียรประธาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล