เบาหวานขึ้นตา,เบาหวาน,ภาวะเบาหวานขึ้นตา
Home
เบาหวานขึ้นตา อันตรายหรือไม่
เบาหวานขึ้นตา อันตรายหรือไม่

คือ ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้หลอดเลือดบริเวณจอประสาทตาโป่งพอง มีเลือด และน้ำเหลืองซึมออกมาในจอประสาทตา

อาการ

  • เห็นจุดหรือเส้นสีดำ คล้ายหยากไย่ลอยไปมา
  • ตามัว
  • เห็นภาพบิดเบี้ยว
  • แยกสียาก
  • สูญเสียการมองเห็น

วิธีป้องกัน

  • ควบคุมระดับน้ำตาล ความดันเลือด และไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • หากตามัวหรือมองเห็นเป็นจุดดำให้รีบพบจักษุแพทย์

 

ข้อมูลจาก

รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

สาขาวิชาน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา

ภาควิชาจักษุวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล