ลอยกระทง
Home
เตือนวัยรุ่นไทย! อย่าปล่อยตัวปล่อยใจ ลอยไปกับกระทง
เตือนวัยรุ่นไทย! อย่าปล่อยตัวปล่อยใจ ลอยไปกับกระทง

ลอยกระทองไม่หลงผิด ติดถุงไว้ ใช้ให้ถูกต้อง

ถุงยางอนามัยกันอะไรบ้าง?

 • ไวรัสตับอักเสบบี ซี
 • เอชไอวี
 • ซิฟิลิส
 • หนองใน
 • ตั้งครรภ์

ใช้แบบนี้รับรองไม่มีพลาด

 • เลือกขนาดให้เหมาะ
 • ซองไม่ฉีกขาด
 • ดูวันหมดอายุ
 • สวมให้ถูกวิธี
 • ไม่ควรใส่ซ้ำ

ใช้แบบนี้พลาดแน่

 • ใส่ถุงยางช้าไป
 • ถอดถุงยางหลังอวัยวะเพศอ่อนตัว
 • ใช้สารหล่อลื่นผิดประเภท

 

ข้อมูลโดย
อ. พญ.อรวิน วัลลิภากร
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล