อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง ภาวะ วัยทอง ภาวะที่สตรีเข้าสู่วัย หมดประจำเดือน รังไข่หยุดการผลิตไข่ ทำให้ไม่มีประจำเดือน ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ
Home
เตรียมตัวรับมือวัยทองอย่างเหมาะสม - ลัดคิวหมอ
เตรียมตัวรับมือวัยทองอย่างเหมาะสม - ลัดคิวหมอ

ภาวะ วัยทอง

คืออะไร ?

ภาวะที่สตรีเข้าสู่วัย หมดประจำเดือน รังไข่หยุดการผลิตไข่ทำให้ไม่มีประจำเดือนอีกต่อไป ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ

อาการ

  • ประจำเดือนมาไม่ปกติ
  • ร้อนวูบวาบ
  • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
  • นอนไม่หลับ
  • ช่องคลอดแห้ง

เคล็ดลับ ! ความเยาว์วัย.. ✨

  • ผ่อนคลายความเครียด
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • กินอาหารที่มีประโยชน์ ผักใบเขียว ผลไม้
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – เตรียมตัวรับมือวัยทองอย่างเหมาะสม 04/04/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi