โรคซึมเศร้า
Home
เช็กด่วน! สัญญาณบ่งบอกว่าคุณมีอาการของ "โรคซึมเศร้า"
เช็กด่วน! สัญญาณบ่งบอกว่าคุณมีอาการของ "โรคซึมเศร้า"

สาเหตุโรคซึมเศร้า

เป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการป่วย ทั้งร่างกาย จิตใจ และความคิด มีสาเหตุหลากหลายปัจจัย ทั้งด้านกรรมพันธุ์ การพลัดพรากจากพ่อแม่ในวัยเด็ก พัฒนาการของจิตใจ รวมถึงปัจจัยทางชีวภาพ

สัญญาณบ่งบอกอาการ

  • อารมณ์ซึมเศร้า หงุดหงิด ก้าวร้าว
  • ขาดความสนใจในสิ่งรอบข้าง
  • ไม่ค่อยมีสมาธิเวลาทำสิ่งต่าง ๆ
  • รู้สึกอ่อนเพลีย
  • เชื่องช้า ทำอะไรก็ช้าไปหมด
  • รับประทานอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง
  • นอนมากขึ้นหรือน้อยลง
  • คิดฆ่าตัวตาย

วิธีการรักษา

  • การรักษาแบบจิตบำบัด ด้วยการประคับประคองผู้ป่วย รับฟัง และเข้าใจถึงสาเหตุที่มาของความเครียดในตัวผู้ป่วย
  • การรักษาโดยทานยา ตัวยาจะปรับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ให้อยู่ในระดับสมดุลได้ผลดี และเห็นผลเร็ว แต่ต้องเป็นยาที่ได้รับจากแพทย์เท่านั้น

โรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่เป็น เป็นคนอ่อนแอ คิดมาก หรือเป็นคนไม่สู้ปัญหา แต่เป็นเพราะตัวโรค หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง โรคจะทุเลาลง และกลับมาเป็นผู้ที่จิตใจแจ่มใสดังเดิม

โรคซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายได้ หากสงสัยว่าเป็น ควรรีบพบแพทย์ สายด่วนโทร 1323 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

ข้อมูลจาก
ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล