โรคฮีทสโตรก
Home
“ฮีทสโตรก” อันตรายถึงตาย อากาศร้อนต้องระวัง
“ฮีทสโตรก” อันตรายถึงตาย อากาศร้อนต้องระวัง

โรคลมแดด (heat stroke) อันตรายจากอากาศร้อน โรคที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป และร่างกายไม่สามารถขับความร้อนออกได้ ทำให้เกิดการสะสมอยู่ในร่างกาย ทั้งความร้อนที่ได้รับมาจากภายนอก และภายในที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง ส่วนใหญ่มาคู่กันกับภาวะขาดน้ำ

กลุ่มเสี่ยง

  • ผู้ที่ออกกำลังกายหนักเกินไป
  • เด็ก , ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่อากาศร้อนจัด

อาการที่พบ

  • อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง
  • มึนศีรษะ หน้ามืด
  • หัวใจเต้นผิดจังหวะ นําไปสู่การชัก และอาจหมดสติ

วิธีป้องกัน

  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • อยู่ในพื้นที่ ที่อากาศถ่ายเท
  • ออกจากพื้นที่ ที่ร้อนจัด

 

ข้อมูลจาก
รศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล