INFO 8-01
Home
อันตรายที่มากับลูกชิ้น
อันตรายที่มากับลูกชิ้น

ก่อนกินลูกชิ้นดูให้ดี มี 4 สารนี้หรือไม่

1. สารบอแรกซ์ (เพื่อความเด้งกรอบและไม่บูดง่าย)

ผลต่อร่างกาย

 • อ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร
 • ตับและไตอักเสบ
 • น้ำหนักลด

ผลพิษเฉียบพลัน

 • คลื่นไส้อาเจียน
 • อุจจาระร่วง
 • อุจจาระเป็นเลือด
 • ชักหมดสติ

2.สีผสมอาหาร

ผลต่อร่างกาย ตับไตทำงานหนักเพื่อขับสารเคมีออกจากร่างกาย

3.สารกันบูด

ผลต่อร่างกาย หากแพ้สารกันบูด จะเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร

4.โซเดียม

เนื้อสัตว์ 2 ช้อนโต๊ะ โซเดียม 35 กรัม, ลูกชิ้น 30 กรัม (5 ลูก) โซเดียม 350 กรัม ผลต่อร่างกาย ตับ ไต และหัวใจ ทำงานหนักเกินไป

เลือกซื้อลูกชิ้นอย่างไรให้ปลอดภัย

 • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่มีเครื่องหมายรับรองของ อย.
 • ผลิตภัณฑ์ที่แสดงไม่ใช่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 • ก่อนซื้อควรสังเกตร้านค้ามีการควบคุมความเย็นหรือไม่

 

ข้อมูลโดย
ดร.วนะพร ทองโฉม
นักวิชาการโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล