หักนิ้ว
Home
หักนิ้วบ่อย ต้องรู้สิ่งนี้ !
หักนิ้วบ่อย ต้องรู้สิ่งนี้ !

เสียงหักนิ้วเกิดจาก?

ข้อนิ้วมือมีน้ำและฟองอากาศเกิดขึ้น เมื่อหักนิ้วฟองอากาศจะถูกบีบออกมาและเกิดเป็นเสียง

ผลเสียจากการหักนิ้ว

  • เสี่ยงโรคข้อนิ้วมือเสื่อม
  • ข้อนิ้วมืออักเสบหรือหลวม
  • เอ็นนิ้วมืออักเสบ
  • กระดูกโปนใหญ่ขึ้น
  • กระดูกเจริญเติบโตผิดปกติหรือผิดรูป

บริหารนิ้วมือ เลี่ยงการหักนิ้ว

  • แช่มือในน้ำอุ่น 10- 15 นาที
  • นวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อมือ
  • ยืดเหยียดนิ้วมือ เช่น กำและแบมือ
  • บริหารนิ้วมือด้วยอุปกรณ์ เช่น ลูกบอล ที่บีบมือรูปตัววี

 

ข้อมูลจาก

ผศ. ดร. นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi