หลังค่อม
Home
หลังค่อม - ลัดคิวหมอ
หลังค่อม - ลัดคิวหมอ

สาเหตุ

 • พฤติกรรม
  การนั่งท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลานาน
 • ความผิดปกติ
  กระบวนการเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังมีปัญหา
 • อุบัติเหตุ
  เกิดการทรุดตัวของกระดูกสันหลัง
 • ความเสื่อม
  เกิดจากการเสื่อมตามอายุ

การรักษา

 • กายภาพบำบัด
 • ผ่าตัด
 • อุปกรณ์ค้ำกระดูก
 • เสริมสร้างกล้ามเนื้อหลัง
 • กินยากลุ่ม NSAIDS

การป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงการสะพายกระเป๋าหนัก
 • นั่งหรือยืนท่าทางถูกต้อง หลังตรง
 • ออกกำลังกาย เพิ่มความแข็งแรง

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์