ภาวะสมองเสื่อม,วิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อม,สมองเสื่อม,สมอง
Home
วิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อม
วิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อม

อาการหลงลืมบ่อย ๆ เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลว่าจะเป็น ภาวะสมองเสื่อม หรือไม่โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ หากเกิดภาวะนี้ขึ้นมาก็คงจะมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง

  • งดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาที่ทำให้ง่วงนอน เช่น ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ และยาแก้แพ้
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงความเครียด
  • ระวังการเกิดอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง หวานจัด และเค็มจัด
  • ฝึกสมอง เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือบ่อย ๆ คิดเลข เล่นเกมส์ตอบปัญหา และฝึกหัดการใช้อุปกรณ์ใหม่ ๆ

ข้อมูลจาก

ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล