1
Home
ร้อนใช่เล่น...ระวังเป็นโรคลมแดด(Heat Stroke)
ร้อนใช่เล่น...ระวังเป็นโรคลมแดด(Heat Stroke)

โรคลมแดด เกิดจากร่างกายของเรานั้นปรับเข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนได้ไม่ดีพอ จนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงมากกว่า 40-41 องศาเซลเซียสซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้

กลุ่มเสี่ยง

 • เด็กเล็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ผู้ทำงานในที่ร้อนชื้น
 • ผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง แบบไม่มีระบบปรับอากาศ
 • ผู้ที่เป้นความดันโลหิตสูง
 • ผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง หักโหม
 • ผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์
 • ทหารที่ไม่ได้เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อเข้ารับการฝึก

อาการ

 • อากาศร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออก
 • กระหายน้ำมาก
 • ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อย ๆ
 • หายใจเร็ว
 • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
 • ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
 • เห็นภาพหลอน
 • ความดันต่ำ

การป้องกัน

 • สวมเสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี
 • เตรียมพร้อมร่างกายก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 • ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน
 • หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้แพ้
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก

การช่วยเหลือเบื้องต้น

 • นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มมีอากาศถ่ายเทสะดวก คลายเสื้อผ้าออกให้ผ่อนคลาย
 • ให้ผู้ป่วยนอนราบ ยกขาสู้งทั้ง 2 ข้างใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำแข็งประคบตามตัว ซอกรักแร้ ซอกขาหนีบ นำพัดลมมาเป่าระบายความร้อน
 • รีบนำส่งโรงพยาบาล

 

ข้อมูลจาก
อ. ดร. นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร
กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวะสถิติ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล