LINE_ALBUM_งานใหม่เดือน8_๒๒๑๐๑๒
Home
รู้จักวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
รู้จักวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

รู้จักวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี แบ่งได้เป็น 4 สายพันธุ์ โดยอาการจะแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น มีไข้ ปวดท้อง อาเจียน ตับโต รับประทานอาหารไม่ได้ ช็อก มีเลือดออกผิดปกติ ตับอักเสบ สมองอักเสบ ไปจนถึงเสียชีวิต เป็นต้น

โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของอาการ มีทั้งจากตัวคนไข้เอง สายพันธุ์ของเชื้อที่ได้รับ รวมถึงการติดเชื้อซ้ำในคนที่เคยติดเชื้อมาแล้ว เพราะอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าเดิมได้เช่นกัน ซึ่งการฉีดวัคซีนก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียว

 

หลักการฉีดวัคซีน

  1. ผู้รับวัคซีนต้องมีอายุระหว่าง 6-45 ปี 
  2. ควรฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยมีระยะเวลาห่างแต่ละเข็มนาน 6 เดือน
  3. วัคซีนดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ร้อยละ 66 ไม่ใช่ ร้อยละ 100 อย่างที่หลายคนเข้าใจ
  4. แม้ฉีดวัคซีนแล้วจะยังมีโอกาสเป็นโรค แต่วัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดอาการป่วยหนักจนถึงขั้นนอนโรงพยาบาลได้ โดยวัคซีนลดการนอนโรงพยาบาลจากไข้เลือดออกร้อยละ 81 และป้องกันไข้เลือดออกรุนแรงร้อยละ 93
  5. เนื่องจากวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางโรค ผู้ที่ได้รับยากดภูมิ ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี คนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์

 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้ช่วยป้องกันได้ร้อยละ 100 ดังนั้น การป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น เช่น การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การทายากันยุง ใช้มุ้งหรือมุ้งลวด ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น และช่วยให้การป้องกันโรคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแท็กที่เกี่ยวข้อง