อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว
Home
รู้จักกับอาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว
รู้จักกับอาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว

อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว หลายคนอาจไม่เคยได้ยินกับคำนี้มาก่อน รวมทั้งบางคนที่ตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวแต่ไม่รู้ตัว วันนี้เราจึงขออาสานำความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าวมาฝาก เพื่อให้หลายคนได้ทำความรู้จักและจัดการกับภาวะดังกล่าวได้เมื่อเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนรอบข้าง

  1. อาการของโรคคือหลังวันหยุดยาว จะรู้สึกไม่อยากทำงาน เบื่อหน่าย และมีอาการซึมเศร้า
  2. เกิดจากการที่ร่างกายเคยชินกับการพักผ่อนและไม่พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้น
  3. อาการนี้มักจะเกิดกับคนที่เบื่องานของตัวเองอยู่แล้ว
  4. โดยระดับความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับความเบื่อหน่ายที่มีอยุ่เดิม
  5. อาการนี้จะส่งผลให้ประสิทธิภาพ การทำงานลดลง สมาธิลดลง หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสีย ใจลอย
  6. ระยะของอาการจะเป็นอยู่ 2-3 วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ
  7. สามารถพบได้ในทุกวัย ในกลุ่มคนที่มีความเบื่อหน่ายงานของตัวเอง

 

ข้อมูลจาก
ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว : พบหมอรามา ช่วง Big Story” ได้ที่นี่