ภาวะสมองฝ่อ-01
Home
รู้จักกับภาวะสมองฝ่อ อาการทางสมองที่ต้องรู้
รู้จักกับภาวะสมองฝ่อ อาการทางสมองที่ต้องรู้

ภาวะสมองฝ่อเป็นอาการทางสมองที่หลายคนมักเข้าใจผิดและสับสนกับโรคสมองเสื่อม แต่ในความเป็นจริงแล้วภาวะสมองฝ่อไม่จำเป็นต้องสูญเสียความทรงจำเสมอไป จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

รู้จักกับภาวะสมองฝ่อ อาการทางสมองที่ต้องรู้

  • สมองฝ่อคือการเจริญเติบโตของเซลล์สมองในทางลดขนาดลง
  • มีความเกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการฝ่อของสมอง
  • หากเกิดการฝ่อในพื้นที่ควบคุมการทำงานใด จะส่งผลต่อการทำงานนั้นโดยตรง
  • หากสมองฝ่อบริเวณที่เกี่ยวกับ การบันทึกความจําจะทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมได้
  • ปัจจัยส่วนใหญ่มาจากเรื่องพันธุกรรม
  • ปัจจัยอื่น ได้แก่ สารพิษ และการขาดออกซิเจน
  • บางคนเป็นตั้งแต่แรกเกิดหรืออายุไม่เยอะ แต่บางคนเป็นตอนอายุมาก

 

ข้อมูลจาก
ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “ภาวะสมองฝ่อ ไม่ใช่ โรคสมองเสื่อม : พบหมอรามา ช่วง Big Story” ได้ที่นี่