มะเร็งเต้านม
Home
มะเร็งเต้านม - ลัดคิวหมอ
มะเร็งเต้านม - ลัดคิวหมอ

มะเร็งเต้านม

รักษาได้อย่างไร

 • การผ่าตัด
  – การผ่าตัดเต้านมทั้งข้าง
  – การผ่าตัดเฉพาะก้อนมะเร็ง แบบสงวนเต้า
  – การผ่าตัดเต้านม พร้อมสร้างเต้านมใหม่
 • การฉายแสง
  – การใช้รังสีที่มีพลังงานสูง เพื่อไปหยุดยั้ง
  – การเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
  – มักฉายแสงร่วมกับการผ่าตัด
 • การรักษาด้วยยา
  – ยาเคมีบำบัด
  – ยาต้านฮอร์โมน
  – ยาภูมิคุ้มกันบำบัด
  – ยามุ่งเป้า
  (ยาที่ออกฤทธิ์จำเพาะต่อเซลล์มะเร็งโดยตรง)

การวินิจฉัย

 • ตรวจด้วยตัวเอง ควรตรวจคลำเต้านมทุกเดือน ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ วันที่ 7-10 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือน
 • ตรวจโดยแพทย์ ควรตรวจปีละ 1 ครั้ง ในผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม การตรวจที่มีความไวกว่าการคลำสามารถตรวจก้อนมะเร็งที่มีขนาดเล็กและหินปูนที่พบในมะเร็งได้

ข้อมูลจาก

อ. นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน

สาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล