ภูมิคุ้มกันบำบัด การรักษาโรคมะเร็ง
Home
ภูมิคุ้มกันบำบัด - ลัดคิวหมอ
ภูมิคุ้มกันบำบัด - ลัดคิวหมอ

ยารักษามะเร็ง

ภูมิคุ้มกันบำบัด คืออะไร ?

การใช้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง โดยจะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถตรวจจับและทำลายเซลล์มะเร็งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมได้โดยตรงทำให้สามารถควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยามุ่งเป้า

 • ทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง
 • ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเคมีบำบัด
 • ต้องตรวจการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็ง ( ใช้ได้เฉพาะในมะเร็งบางชนิด )
 • ราคาขึ้นอยู่กับชนิดยามุ่งเป้า

ยาเคมีบำบัด

 • ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
 • ผลข้างเคียงมาก เช่น ผมร่วง
 • ไม่ต้องตรวจการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งก่อน
 • ราคาเข้าถึงง่าย

การรักษา

 • เคมีบำบัด
 • ยามุ่งเป้า
 • ภูมิคุ้มกันบำบัด
 • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
 • ศัลยกรรม
 • รักษาเฉพาะจุด
 • รังสีรักษา

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> ลัดคิวหมอ – ภูมิคุ้มกันบำบัด ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็ง 05/02/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

อ. นพ.ธเนศ เดชศักดิพล

สาขามะเร็งวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi