อินโฟกราฟิก เรื่อง โรคที่ ลูกน้อย มีปัญหาการอ่าน เขียน หรือคำนวณโดยที่อาจทำไม่ได้เลยหรือทำได้ต่ำกว่าเด็กที่อายุเท่ากัน เรียกภาวะนี้ว่าภาวะ บกพร่องทางการเรียนรู้
Home
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ความผิดปกติของลูกน้อยที่รักษาได้ - ลัดคิวหมอ
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ความผิดปกติของลูกน้อยที่รักษาได้ - ลัดคิวหมอ

โรค บกพร่องทางการเรียนรู้ ความผิดปกติของ ลูกน้อย ที่รักษาได้ 🧠👶

มีทั้งหมด 3 ชนิด

 • ด้านการอ่านสะกดคำ
  • อ่านสะกดคำไม่คล่อง
  • อ่านช้า อ่านผิด จับใจความไม่ได้
 • ด้านการเขียน
  • เขียนไม่ได้ แบ่งแยกวรรคผิด
  • เขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง ลายมือบกพร่อง
 • ด้านคณิตศาสตร์
  • ไม่เข้าใจจำนวน ไม่เข้าใจหลักการคำนวณ
  • แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้

สาเหตุ

 • พันธุกรรม
 • สิ่งแวดล้อม
 • การทำงานของสมอง

การช่วยเหลือ

 • อธิบาย
  ให้เด็กและครอบครัวเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้อง
 • ช่วยเหลือ
  ทางการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนรายบุคคลหรือปรับการประเมินผลให้เหมาะสม
 • สนับสนุน
  จุดแข็งแรงและข้อดีอื่น ๆ นอกจากการศึกษา
 • วินิจฉัย
  ตรวจสอบปัญหาอื่น ๆ ที่อาจพบร่วมกันและให้ความช่วยเหลือ

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ความผิดปกติของลูกน้อยที่รักษาได้ 25/03/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

อ. พญ.กนกพรรน ชูโชติถาวร

สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรม

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi