โรคโฟเบีย,ภาวะโฟเบีย,โรคกลัว,กลัว,โรคจิตเวช
Home
ภาวะโฟเบีย โรคกลัวที่น่ากลัวกว่าที่คิด
ภาวะโฟเบีย โรคกลัวที่น่ากลัวกว่าที่คิด

โรคกลัวขั้นรุนแรงต่อสถานการณ์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น สัตว์ ที่แคบ ที่สูง การขึ้นยานพาหนะ สิ่งของในชีวิตประจำวัน เลือด หรือเข็มฉีดยา โดยไม่มีเหตุผลและไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวัน

อาการ

 • ตื่นกลัว วิตกกังวลรุนแรง
 • ควบคุมตัวเองไม่ได้
 • หัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่
 • ความดันเลือดสูง
 • เหงื่อออก
 • พูดติดขัด ปากแห้ง
 • คลื่นไส้
 • มือ เท้า หรือตัวสั่น
 • หมดสติ
 • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ

วิธีรักษา

 • ปรับพฤติกรรมและฝึกจิตใจ เช่น ฝึกการผ่อนคลายและหายใจที่ถูกต้อง ทดลองเผชิญกับสิ่งที่กลัว ปรับความคิดและนั่งสมาธิ
 • เมื่อมีอาการกลัวขั้นรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ควรพบจิตแพทย์
 • แพทย์จะพิจารณาใช้ยารักษาตามอาการเป็นรายบุคคล เช่น ยาคลายเครียด หรือยาลดความดันเลือด

 

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล