ไขมันสะสมที่ตับ
Home
ภัยเงียบ โรคไขมันสะสมที่ตับ
ภัยเงียบ โรคไขมันสะสมที่ตับ

อาการของโรค

 • ระยะที่ 1 ไขมันก่อตัวอยู่ในเนื้อตับ คนไข้จะไม่มีอาการใด ๆ
 • ระยะที่ 2 ตับเริ่มเกิดการอักเสบ นาน ๆ เข้าก็กลายเป็นตับอักเสบเรื้อรัง
 • ระยะที่ 3 ตับอักเสบรุนแรง เกิดพังผืดในตับและเซลล์ตับค่อย ๆ ถูกทำลาย
 • ระยะที่ 4 เซลส์ตับถูกทำลายมาก ตับทำงานไม่ได้ตามปกติ เกิดอาการ ตับแข็งและอาจกลายเป็นมะเร็งตับ

กลุ่มเสี่ยง

 • ผู้ที่มีภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน
 • ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี (คนผอม)
 • ผู้ที่ใช้ยาทาม็อกซิเฟน (Tamoxifen) ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
 • ผู้ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ขนาดสูง ๆ
 • ผู้ที่ใช้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจบางชนิด
 • ผู้ที่ใช้ยารักษาโรคข้ออักเสบบางชนิด
 • ผู้ที่ใช้ยารักษาโรคตับบางชนิด

การป้องกัน

 • ควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น น้ำหนัก, การรับประทาน, อาหาร, การใช้ยา, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจการทำงานของตับ
 • การใช้ยารักษา เช่น วิตามินอี ยารักษาโรคเบาหวาน แต่ให้ผลได้ในระยะสั้น ในระยะยาวไม่ดีเท่าการควบคุมน้ำหนัก

เคล็ดลับจากคุณหมอรามาฯ

โรคนี้เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ แต่ผู้ป่วยต้องมีวินัย เพราะต้องใช้เวลาในการรักษารวมถึงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างถูกต้องเข้มงวด เพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไป

 

ข้อมูลจาก
อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล