พ่อแม่ควรรู้ไว้-วิธีป้องกันไวรัส-RSV-ให้ไกลจากลูก
Home
พ่อแม่ควรรู้ไว้ วิธีป้องกันไวรัส RSV ให้ไกลจากลูก
พ่อแม่ควรรู้ไว้ วิธีป้องกันไวรัส RSV ให้ไกลจากลูก

ไวรัส RSV เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ มักจะเกิดขึ้นในหมู่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีอาการคล้าย ๆ ไข้หวัด โรค RSV จะอันตรายมากหากเด็กมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรค RSV เป็นโรคที่สามารถติดต่อทางการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งหรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง

อาการของไวรัส RSV

– มีเสมหะมาก
– ไอมาก
– หายใจมีเสียงหวีด
– ไอมีอาการหอบเหนื่อย

เป็นโรค RSV แล้วควรทำยังไง

– แยกอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้กัน
– พบแพทย์เพื่อรักษาอาการ
– ควรแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย

วิธีป้องกันลูกน้อยจาก RSV

– หมั่นล้างมือให้สะอาด
– หลีกเลี่ยงการไปชุมชนหรือที่แออัด
– ทำความสะอาดของใช้และของเล่นเด็ก เป็นประจำ

 

ข้อมูลโดย
อ. พญ.โสภิดา บุญสาธร
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “RSV ทำไมอันตราย” ได้ที่นี่

YOUTUBE : https://youtu.be/4Rp475jYwqE