อินโฟกราฟิก เรื่อง วิธีปฐมพยาบาลเมื่อโดนสาร แคดเมียม จะพบปนอยู่กับแร่ธาตุอื่นๆ เช่น แร่สังกะสี แร่ตะกั่ว หรือทองแดง แคดเมียมจะพบได้ในอาหาร ในน้ำ เหมือง และในส่วนน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย
Home
ปฐมพยาบาล เมื่อโดนแคดเมียม แร่โลหะที่เป็นพิษต่อร่างกาย - ลัดคิวหมอ
ปฐมพยาบาล เมื่อโดนแคดเมียม แร่โลหะที่เป็นพิษต่อร่างกาย - ลัดคิวหมอ

อันตราย ! จาก แคดเมียม

อาการเฉียบพลัน

 • ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ท้องเสีย
 • ระคายเคืองหลอดลม จมูก และลำคอ

อาการเรื้อรัง

 • เกิดพังผืดที่ปอด
 • เป็นพิษต่อไต
 • โรคกระดูก
 • หากสัมผัสระยะเวลานานจะทำให้เกิดมะเร็ง ในอวัยวะต่าง ๆ

การป้องกัน

 • ใส่หน้ากากป้องกัน ไอระเหยจากสารเคมีโดยเฉพาะ
 • ล้างมือและทำความสะอาด ร่างกายหลังทำงานทุกครั้ง
 • ใส่ถุงมือตลอดเวลา ในขณะปฏิบัติงาน
 • เฝ้าระวังและสังเกตอาการ หากเกิดพิษที่เป็นผลจากแคดเมียม

การปฐมพยาบาล

 • หากสุดดม ให้ไปอยู่พื้นที่โล่ง อากาศบริสุทธิ์
 • หากสัมผัสผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ล้างตัวด้วยน้ำ
 • หากเข้าตา รีบล้างด้วยน้ำสะอาด พบจักษุแพทย์
 • หากกลืนหรือกิน ห้ามดื่มน้ำ นม หรือล้วงคออาเจียน

 

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – ทำความรู้จัก แคดเมียม แร่โลหะที่เป็นพิษต่อร่างกาย 03/05/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.วีระวัฒน์ เธียรประธาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi