การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนิ้วขาด
Home
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนิ้วขาด - ลัดคิวหมอ 16/10/66 | by RAMA Channel
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนิ้วขาด - ลัดคิวหมอ 16/10/66 | by RAMA Channel

ปฐมพยาบาลอวัยวะขาดส่วนที่ขาด

 • โทรเรียกรถพยาบาล
 • สังเกตการ
 • ใช้ผ้าสะอาดกดให้แน่น
 • หลีกเลี่ยงการขันชะเนาะ
 • ประคองไม่ให้ถูกรั้ง

อาการ

 1. เก็บชิ้นส่วนที่ขาด หากมีน้ำให้ทำความสะอาด
 2. นำชิ้นส่วนใส่ถุงสะอาด มัดให้แน่น ไม่ให้น้ำ อากาศเข้า
 3. แช่น้ำแข็ง อุณหภูมิประมาณ 4 °C
 4. รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

วิธีรักษา

 • ใช้โลหะตรึงกระดูก
 • เย็บซ่อมหลอดเลือด
 • พักรักษาตัว
 • นำส่งผู้บาดเจ็บ

ลัดคิวหมอ – ทำความเข้าใจการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนิ้วขาด 16/10/66 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล