อินโฟกราฟิก เรื่อง โรค ด่างขาว เกิดจากความผิดปกติกับเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดสีผิว (Melanocyte) โดยเซลล์ดังกล่าวอาจถูกทำลายหรือหยุดการสร้างเม็ดสีผิว (Melanin)
Home
โรคด่างขาว ภาวะผิดปกติที่ทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอ - ลัดคิวหมอ
โรคด่างขาว ภาวะผิดปกติที่ทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอ - ลัดคิวหมอ

โรค ด่างขาว

โรคที่เกิดความผิดปกติกับเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดสีผิว (Melanocyte) โดยเซลล์ดังกล่าวอาจถูกทำลายหรือหยุดการสร้างเม็ดสีผิว (Melanin)

 • ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
 • พันธุกรรม
 • โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 • การกระตุ้น เช่น แดดเผา
 • สัมผัสสารเคมีอันตราย

ลักษณะ

 • มักไม่มีผื่นคันมาก่อน และเริ่มเกิด บริเวณผิวที่สัมผัสแสงแดด
 • ด่างอาจเรียบหรือไม่เรียบก็ได้
 • มีผิวซีดและค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นด่างขาว

การรักษา

 • รักษาด้วยยา
  • ง่ายแต่ผลไม่ค่อยดี
 • รักษาด้วยเลเซอร์
  • ใช้กับพื้นที่ขนาดเล็ก
 • รักษาควบคู่การฉายแสง
  • กระตุ้นสร้างเม็ดสีผิว
 • การฟอกสีผิว
  • ใช้กับผู้ที่ด่างขาวแพร่กระจาย
 • ฉายแสงด้วยรังสียูวีบี
  • ได้ผลดีกับใบหน้า ลำตัว แขน ขา
 • การปลูกถ่ายผิวหนัง
  • นำผิวหนังปะให้สีผิวสม่ำเสมอ

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – โรคด่างขาว ภาวะผิดปกติที่ทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอ 24/04/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

อ. พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi