ดูแลจิตใจ วัยทำงาน_๑๘๐๘๒๔_0001
Home
ดูแลจิตใจ ปรับใหม่ วัยทำงาน
ดูแลจิตใจ ปรับใหม่ วัยทำงาน

สัญญาณเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าคุณเป็นโรคเครียด

 • หงุดหงิดกับงาน เพื่อน คนในบ้าน หมดไฟทำงาน
 • รู้สึกทำงานไปวัน ๆ
 • กังวลเรื่องงานตลอดเวลาแม้เวลาพัก
 • นอนไม่หลับ ไม่อยากตื่นไปทำงานโดยเฉพาะวันจันทร์ หรือหลังหยุดยาว
 • ปวดท้อง ปวดหัว ป่วย ลาบ่อย ๆ

โรคเครียดถือเป็นโรคยอดนิยม โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานซึ่งเกิดได้จาก

ความเครียดจากงาน

 • ภาระ งานมาก-ทำไม่ทัน
 • เวลาการทำงาน ไม่ตรงความสามารถ งาน-เวลาไม่เหมาะสม
 • สิ่งแวดล้อมการทำงาน เสียงดัง กลิ่น สิ่งอำนวยความสะดวก
 • เจ้านาย-เพื่อนร่วมงาน-ลูกน้อง ขาดความเข้าใจ การช่วยเหลือกันและกัน

ความเครียดจากตนเอง

 • ไม่สามารถแบ่งเวลาได้ งาน ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว
 • คาดหวังไม่ตรงใจ คาดหวังต่อตนเอง ผู้อื่น งาน
 • ใจร้อน ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เร็ว
 • มีความเครียดในชีวิตด้านอื่น ๆ พ่อแม่ แฟน ลูก ญาติพี่น้อง สุขภาพ

สิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้สามารถดีขึ้นได้ หากคุณปรับเปลี่ยนตัวเองง่าย  ๆ

 • รู้จักรับ-ปฏิเสธงาน แบ่งงานกันทำ
 • น้อมรับความผิดพลาด และแก้ไข พัฒนาทักษะความสามารถตนเอง
 • แบ่งเวลาสำหรับงาน การพักผ่อน และกิจกรรมกับผู้อื่นทั้งในครอบครัว-เพื่อนร่วมงาน
 • สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ มากกว่าตำหนิตัวบุคคล
 • รู้จัก เข้าใจผู้ร่วมงานระดับต่าง ๆ ยอมรับข้อจำกัดและหาจุดพัฒนาร่วมกัน
 • รู้จัก เท่าทันตนเองทั้งความคาดหวัง และอารมณ์ ความคิดต่อสิ่งต่าง ๆ และปรับทัศนคติเชิงบวก
 • ภูมิใจในผลงานทั้งของตนเองและผู้อื่น ให้ความสำคัญกับความพยายาม

 

ข้อมูลโดย
ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล