คอนแทคเลนส์เด็ก
Home
"คอนแทคเลนส์สำหรับเด็ก” เหมาะกับลูกน้อยแล้วหรือ?
"คอนแทคเลนส์สำหรับเด็ก” เหมาะกับลูกน้อยแล้วหรือ?

ในเด็กที่มีปัญหาเรื่องสายตา มีวิธีการรักษาอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ การใช้แว่นสายตาและการใช้คอนแทคเลนส์ ขณะที่หลายคนยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์อยู่ว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็ก บางรายอาจคิดว่าการใช้คอนแทคเลนส์จะทำให้ดวงตาของลูกน้อยเสื่อมก่อนวัยอันควร เพราะวัยเด็กยังมีช่วงชีวิตที่เหลืออีกยาวนานกว่าวัยอื่น มาดูข้อมูลจากแพทย์เฉพาะทางเพื่อไขข้อสงสัยกัน

กฎหมายเกี่ยวคอนแทคเลนส์

การใช้คอนแทคเลนส์ในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ดังนั้นการใช้คอนแทคเลนส์ในเด็กสามารถทำได้ แต่ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและถูกต้อง ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดหลายอย่าง

ข้อควรปฏิบัติก่อนให้เด็กใส่คอนแทคเลนส์

  1. พาเด็กไปพบจักษุแพทย์หรือนักทัศมาตรเพื่อตรวจสุขภาพดวงตาโดยรวมและเข้ารับการประเมินว่าเหมาะสมกับการใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่
  2. เด็กต้องได้รับการวัดค่าสายตาที่ถูกต้อง เพื่อการใช้คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม
  3. เด็กและผู้ปกครองต้องเข้ารับฟังการแนะนำวิธีดูแลคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องและผ่านการประเมินจากจักษุแพทย์หรือนักทัศนมาตรก่อนว่ามีทักษะการดูแลคอนแทคเลนส์ได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้อง
  4. ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ขณะนอนหลับ

ข้อจำกัดในการใช้คอนแทคเลนส์

  1. เด็กที่มีโรคทางตาอยู่ก่อน เช่น ตาแห้งรุนแรง ติดเชื้อที่กระจกตา ไม่แนะนำให้ใช้คอนแทคเลนส์
  2. หากเด็กหรือผู้ปกครอง ยังขาดทักษะการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ที่ถูกวิธี รวมถึงการสวมใส่ที่ถูกต้อง แพทย์จะไม่อนุญาตให้ใช้คอนแทคเลนส์

การดูแลคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้อง

  1. ถอดออกมาทำความสะอาด ใช้อุ้งนิ้วมือถูประมาณ 20 วินาที วนไปรอบ ๆ คอนแทคเลนส์
  2. ใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ให้สะอาดอีกหนึ่งครั้ง
  3. เก็บคอนแทคเลนส์ในตลับที่ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ โดยใช้น้ำยาที่มีการรับรองคุณภาพ

Q&A

Q : เด็กที่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ต้องมีอายุเท่าไหร่?
A : ในเด็กเล็กอายุไม่ถึงปีก็สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ แต่ต้องมีโรคทางตา เช่น ต้อกระจก ที่มีการผ่าตัดแล้ว ไม่สามารถใส่แว่นได้ เพราะเด็กอายุน้อยเกินไปสำหรับใส่แว่น โดยจะใส่เป็นคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษ เพื่อทดแทนเลนส์ตาจริงที่ถูกผ่าออกไป

Q : ให้เด็กใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ดีกว่ากัน?
A : ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของเด็ก หากเล่นกีฬาหรือมีกิจกรรมที่ใส่แว่นแล้วไม่สะดวก สามารถใส่คอนแทคเลนส์ระหว่างมีกิจกรรมได้ ยกเว้นกีฬาว่ายน้ำ ไม่แนะนำให้ใช้คอนแทคเลนส์เพราะจะทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น และมักเป็นเชื้อที่ยากต่อการรักษา อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ แต่ควรใช้เป็นแว่นตากันน้ำตัดพิเศษสำหรับคนที่มีค่าสายตาโดยเฉพาะ

Q : หากดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ไม่ดีพอจะเกิดอะไรขึ้น?
A : เสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้สวมใส่ และอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นรวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ ทำให้อนาคตสวมใส่คอนแทคเลนส์ได้ยาก เกิดอาการตาแดงหลังสวมใส่

 

ข้อมูลจาก
อ. พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์
สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “คอนแทคเลนส์สำหรับเด็ก”เหมาะสำหรับลูกน้อยแล้วหรือ? : พบหมอรามา ช่วง Big Story” ได้ที่นี่