อินโฟกราฟิก เรื่อง การฉีด วัคซีนโควิด-19 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรได้อย่างดี โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย และเลี่ยงพื้นที่แออัด
Home
ข้อควรรู้ของวัคซีนโควิด-19 ที่ประชาชนต้องเข้าใจ - ลัดคิวหมอ
ข้อควรรู้ของวัคซีนโควิด-19 ที่ประชาชนต้องเข้าใจ - ลัดคิวหมอ

ข้อควรรู้ของ วัคซีนโควิด-19

ผู้ป่วยกลุ่ม 608 ที่แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และรักษาด้วยยาต้านไวรัส

 • กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคอ้วน
 • กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • โรคมะเร็ง

บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม 608 แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้ที่มีโรคตับแข็งหรือกาวะกูมิคุ้มกันต่ำแนะนำให้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

การรักษา

 • มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ หรือไม่มีปัจจัยเสี่ยง
  • รักษาตามอาการไม่ให้ยาต้านไวรัส
 • มีอาการไม่รุนแรง มีหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจน
  การเลือกชนิดยาต้านไวรัสพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ ประสิทธิภาพของยา ข้อห้ามการใช้ยา ปฏิกิริยาต่อกันของยาต้านไวรัสกับยาเดิมของผู้ป่วย การบริหารเตียง ความสะดวก และราคายา

  1. เนอร์มาเทรลเวียร์หรือริโทนาเวียร์
  2. เรมเดซิเวียร์
  3. โมลนูพิราเวียร์

ควรให้ยาต้านไวรัสเร็วที่สุด ภายใน 5 วันหลังมีอาการ

ปอดอักเสบที่ต้องใช้ออกซิเจนให้ยาเรมเดซิเวียร์เร็วที่สุดและคอร์ติโคสเตียรอยด์

*หากไม่มีอาการไม่ต้องรับยาต้านไวรัส*

ทำไมต้องได้รับวัคซีน

 • ภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนโควิด-19 หรือการติดเชื้อตามธรรมชาติจะค่อย ๆ ลดลง
 • ไวรัสมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดเวลา

ประโยชน์ของวัคซีน

 • ลดการติดเชื้อ
 • ลดอาการรุนแรงของโรค
 • ลดการนอนโรงพยาบาล
 • ลดการเสียชีวิต

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ลัดคิวหมอ – ข้อควรรู้ของวัคซีนโควิด -19 20/05/67 | by RAMA Channel

 

ข้อมูลจาก

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi