อินโฟกราฟิก เรื่อง การเลิกบุหรี่ ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ใครหลายคนคิด และเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติโดยเร็วเพื่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างในระยะยาว
Home
การเลิกบุหรี่ ด้วยตัวเอง
การเลิกบุหรี่ ด้วยตัวเอง

การเลิกบุหรี่ ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ใครหลายคนคิด และเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติโดยเร็วเพื่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างในระยะยาว การเลิกบุหรี่สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือสามารถเข้ารับบริการจากคลินิกเลิกบุหรี่ได้ โดยทางคลินิกจะมีตัวช่วยรองรับการเลิกบุหรี่ตามการพิจารณาของแพทย์และเภสัชกร

การเลิกบุหรี่

 1. สร้างแรงจูงใจหาเป้าหมายในการเลิก เช่น เพื่อลูก
 2. กำหนดวันเลิกให้เร็วที่สุด
 3. บอกคนรอบข้างไม่ให้ชักชวนสูบบุหรี่
 4. วางแผนรับมือ เมื่ออยากสูบบุหรี่ เช่น จิบน้ำบ่อย ๆ เคี้ยวหรืออมมะนาวฝาน
 5. ทิ้งบุหรี่และอุปกรณ์การสูบให้หมด
 6. หลีกเลี่ยงควันบุหรี่เพราะเป็นสิ่งกระตุ้นให้อยากสูบ

อาการของคนที่กำลังเลิกบุหรี่

 1. ด้านอารมณ์ – หงุดหงิด โมโหง่าย ฉุนเฉียว ไม่ค่อยมีสมาธิ
 2. ด้านร่างกาย – เปรี้ยวปากอยากสูบบุหรี่ ง่วง ไอ มีเสมหะ เวียนหัว ท้องผูก อยากอาหาร **อาการเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไปหลังเลิกบุหรี่สักระยะ

การเข้ารับบริการเลิกบุหรี่

 1. มีตัวช่วยได้แก่ สเปรย์หญ้าดอกขาว ยาอมสมุนไพรกานพลู ใช้ลดความอยาก/ลดพฤติกรรมเคยชินจากการสูบบุหรี่
 2. หากร่างกายมีอาการไม่สุขสบายมาก อาจใช้หมากฝรั่ง/แผ่นแปะนิโคติน หรือยาเม็ดรับประทาน ในระยะแรกของการเลิก
  (ต้องผ่านการพิจารณาโดยแพทย์และเภสัชกร)

คนรอบข้างควรปฏิบัติอย่างไร

 1. เป็นกำลังให้
 2. ไม่เป็นตัวกระตุ้นให้อยากสูบ
 3. พยายามทำความเข้าใจด้านอารมณ์ของคนที่กำลังเลิกบุหรี่

 

ข้อมูลจาก
พว.ปริศนา ภู่สุวรรณ์
งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi