6 เคล็ด(ไม่)ลับป้องกันแดด
Home
6 เคล็ด(ไม่)ลับป้องกันแดด
6 เคล็ด(ไม่)ลับป้องกันแดด

6
กฎของเงา

5
เสื้อผ้า

4
ร่ม

3
หมวก

2
แว่นกันแดด

1
ทาครีมกันแดด

 

ข้อมูลจาก
รศ. พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวิน
หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2559 คอลัมน์ Health Station