ปัญหาความงามที่สามารถใช้เลเซอร์รักษาได้ผลดี
Home
ปัญหาความงามที่สามารถใช้เลเซอร์รักษาได้ผลดี
ปัญหาความงามที่สามารถใช้เลเซอร์รักษาได้ผลดี

1
1. ไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ หูด ตุ่มและก้อนบางชนิด

สามารถรักษาได้ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ ซึ่งทำงานโดยการเผาและการตัด โดยขั้นตอนการรักษาจะยุ่งยากหรือไม่ขึ้นอยุ่กับชนิดของปัญหา

2
2. สีผิวเข้มในกรณีของปานสีน้ำตาล กระตื้น กระลึก กระแดด รอยสักและรอยดำบางชนิด

สามารถลดความเข้มข้นของสีลงด้วยเลเซอร์ กลุ่มคิวสวิทช์ โดยกระตื้น กระแดด ใช้การรักษาเพียง 1-2 ครั้งรอยดำจะจางลง ในขณะที่กระลึก ปานชนิดลึก และรอยสัก ต้องทำการรักษาซ้ำหลายครั้งจนกว่าจะจางลงถึงระดับที่ต้องการ

3
3. เส้นเลือดฝอยที่ใบหน้าหรือขา รวมทั้งรอยแดง ปานแดง และแผลเป็นชนิดสีแดง

สามารถทำให้ดีขึ้นได้ด้วยเลเซอร์ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับเม็ดเลือดแดง เช่น เลเซอร์เพาซ์ดาย

4

4. กำจัดขน

ใช้เลเซอร์ที่มีความจำเพาะต่อเม็ดสีที่อยู่บริเวณรากขน

5

5. แผลเป็นชนิดหลุม และริ้วรอย

สามารถใช้เลเซอร์ชนิดที่ทำให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิว ซึ่งอาจแบ่งย่อยได้หลายชนิด โดยเลเซอร์จะถูกยิงออกมาในลักษณะเป็นจุด ๆ โดยจะเว้นผิวปกติไว้บางส่วน

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.วาสนก วชิรมน
แผนกผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama Column:Beauty Full ฉบับที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2557