น้ำเข้าหู1
Home
น้ำเข้าหูเอาออกอย่างไร?
น้ำเข้าหูเอาออกอย่างไร?

หน้าร้อนแบบนี้หลายคนคงหาวิธีคลายร้อนที่แตกต่างกันออกไป เชื่อว่าต้องมีบางส่วนเลือกที่จะลงเล่นน้ำตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเข้าหูได้ รวมถึงการสระผมก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันที่ทำให้น้ำเข้าหู และหลายคนไม่รู้วิธีการเอาน้ำออกจากหูจึงทำให้เกิดน้ำขังอยู่อย่างนั้น และทำให้หูอื้อส่งผลกระทบต่อการฟัง ทั้งนี้จึงขอนำวิธีง่ายๆ มาฝากเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว


เอียงศีรษะให้หูข้างที่น้ำเข้าขนานกับพื้น แล้วเขย่าตัวเบา ๆ เพื่อให้น้ำไหลออก


เอียงศีรษะข้างที่น้ำเข้าลงบนฝ่ามือ ใช้ฝ่ามือกดหูเบา ๆ แล้วคลายออก
ข้อควรระวังสำหรับวิธีนี้คือ ไม่ควรทำขณะที่ไม่ได้เอียงศีรษะขนานกับพื้นเพราะอาจทำให้น้ำไหลเข้าไปลึกกว่าเดิม


หายใจเข้าลึก ๆ ปิดปากให้สนิท แล้วเอามือบีบจมูกให้แน่น ๆ เอียงศีรษะข้างที่น้ำเข้าลง ค่อย ๆ หายใจออก
ข้อควรระวังสำหรับวิธีนี้คือ อย่าหายใจออกแรงเพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่แก้วหูได้


สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อน้ำเข้าหู คือการใช้คัตตอนบัต เพราะจะยิ่งดันน้ำและขี้หูให้เข้าไปลึกขึ้นกว่าเดิมและอาจทำให้เกิดแผลถลอกได้


หากทำหลายวิธีแล้วยังไม่หาย ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะแพทย์จะมีเครื่องมือในการดูดน้ำออก

 

ข้อมูลจาก
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “น้ำเข้าหู ไม่รู้จะเอาออกอย่างไร รายการ สามัญประจำบ้าน” ได้ที่นี่