ไบโพลาร์,โรคไบโพลาร์,อารมณ์สองขั้ว,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
Home
ไบโพลาร์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย อันตรายแค่ไหน ?
ไบโพลาร์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย อันตรายแค่ไหน ?

ไบโพลาร์ คำที่มักถูกใช้บอกเล่าอาการของคนที่มีอารมณ์เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย หลายครั้งถูกมองว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้า แม้ว่า ไบโพลาร์ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคทางจิตเวชเช่นเดียวกันกับโรคซึมเศร้า แต่อาการความผิดปกติทาง ด้านอารมณ์ ก็ต่างกันออกไปอย่างชัดเจน

โดยลักษณะอาการของโรคไบโพลาร์จะแบ่งอารมณ์เป็น 2 ขั้วชัดเจน คือ อารมณ์เศร้ามากหรืออารมณ์ดีมากผิดปกติ โดยอารมณ์ทั้ง 2 ขั้วนี้จะเกิดขึ้นในคนละช่วงเวลากันแต่ละขั้วอาจจะมีเวลายาวนานหลายวันหรือหลายสัปดาห์

ไบโพลาร์เกิดจากอะไร ? 

สาเหตุหลักของ ไบโพลาร์ เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติหรือเกิดจากพันธุกรรม ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการ เช่น การเสพสารเสพติด ความเครียดจากครอบครัว การทำงาน หรือมีเรื่องที่กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง

ไบโพลาร์,โรคไบโพลาร์,อารมณ์สองขั้ว,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

 

อาการของโรคไบโพลาร์

ไบโพลาร์ จำแนกอาการจะออกเป็น 2 ขั้วคือ อารมณ์ดีผิดปกติและอารมณ์เศร้ามากผิดปกติ

 • อารมณ์ดีผิดปกติ
  • มีโปรเจค กิจกรรมเพิ่มขึ้นมาก
  • มีความมั่นใจในตัวเองสูง
  • พูดเยอะ พูดมาก พูดไม่หยุด
  • นอนไม่หลับ หรือไม่ยอมนอน
  • ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
  • มีอารมณ์ทางเพศสูง
  • หงุดหงิดง่าย อารมณ์รุนแรง
 • อารมณ์เศร้ามากผิดปกติ
  • ซึมเศร้า หดหู่ เบื่อหน่าย
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว
  • รู้สึกไร้ค่า น้อยเนื้อต่ำใจกับตัวเอง
  • เก็บตัวไม่อยากพบเจอใคร
  • สมาธิสั้น โฟกัสอะไรได้ไม่นาน
  • คิดฆ่าตัวตาย

ไบโพลาร์,โรคไบโพลาร์,อารมณ์สองขั้ว,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

 

วิธีรักษาโรค ไบโพลาร์

โรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดแต่สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นได้ โดยการรักษาของโรคนี้เป็นการรักษาตามอาการและระดับความรุนแรงของโรคโดยมีวิธีการรักษา ได้แก่

 • ปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อรับยาและบำบัดทางการแพทย์
 • กินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และห้ามหยุดยาเอง
 • คนรอบข้างควรมอบความเข้าใจ กำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

 

แม้ว่าจะโรค ไบโพลาร์ จะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง การดูแลสภาพจิตใจและการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดก็มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นได้ และหากเป็นแล้วควรปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลจาก
ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคมะเร็งผิวหนัง อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย แต่ที่จริงแล้วใคร ๆ ก็มีสิทธิ์เป็นได้ เพราะปัจจัยเสี่ยงโรคนี้มีหลายอย่าง
โรคมะเร็งผิวหนัง อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย แต่ที่จริงแล้วใคร ๆ ก็มีสิทธิ์เป็นได้ เพราะปัจจัยเสี่ยงโรคนี้มีหลายอย่าง
Article
17-07-2024

1

บทความ เรื่อง เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
Article
16-07-2024

9

บทความ เรื่อง หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด ที่มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
Article
16-07-2024

12

หัวใจเต้นเร็ว คือ อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็น โรคหัวใจ ได้
หัวใจเต้นเร็ว คืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้
Article
15-07-2024

4