04-01
Home
โรคหลอดเลือดสมองอักเสบ
โรคหลอดเลือดสมองอักเสบ

ถ้าท่านมีอาการ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ให้สังเกตดูทันทีว่าป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอักเสบหรือไม่

  1. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกหรืออ่อนแรงทั้งสองข้าง
  2. พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง พูดไม่ออก ฟังไม่เข้าใจ
  3. ตามองภาพไม่ชัดเจน, เกิดภาพซ้อน
  4. เดินเซ ทรงตัวไม่อยู่
  5. ซึมลง หมดสติ
  6. ปวดศรีษะรุนแรง
  7. เวียนหัว บ้านหมุน ร่วมกับอาการดังกล่าวขั้นต้น

หากมีอาการนี้ขึ้นมาทันทีทันใด ให้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองและควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

 

ข้อมูลจาก
สิ่งพิมพ์หออภิบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
Article
11-07-2024

1

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
Article
10-07-2024

4

พักหลังมานี้เรื่องการ แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการ ไหล่อักเสบ ได้
พักหลังมานี้เรื่องการ แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการ ไหล่อักเสบ ได้
Article
09-07-2024

9

บทความเรื่อง เลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หรือ ความดันเลือด สูง
ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจนทำให้หลายคนไม่รับรู้ถึง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นควรศึกษาความรู้เพื่อเลี่ยงการเกิดโรคนี้ในอนาคต
Article
09-07-2024

19