8_ปกแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจทางด้านสุขภาพ3
Home
แบบประเมินความพึงพอใจสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล
แบบประเมินความพึงพอใจสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล

แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจทางด้านสุขภาพ

แบบสำรวจความพึงพอใจ บริการสื่อของสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลและ LINE Ramathibodi Official Account

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หากไขมันในเลือดสูง จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไหม สามารถวัดได้จากแบบประเมินนี้
Survey
12-12-2023

1

แบบสอบถามโรคไต ติดกินเค็ม รสจัด พฤติกรรมแบบนี้ เช็กด่วนกับแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากการทานอาหาร
Survey
11-12-2023

3

แบบประเมินโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หากมีอาการ วอกแวก ทำงานผิดพลาดบ่อย อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หากเข้าข่ายควรพบแพทย์
Survey
11-12-2023

2

เก็บตัว ก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง ลูกรักเข้าข่ายเด็กติดเกมหรือไม่ มาเช็กแบบประเมินเด็กติดเกมกับรามาแชนแนล
Survey
11-12-2023

2