บทความ-โรคไข้เลือดออก-01
Home
หน้าฝนแล้ว ระวังไข้เลือดออก
หน้าฝนแล้ว ระวังไข้เลือดออก

สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อโดยการถูกยุงลายกัด ผู้ป่วยจึงจะเกิดโรคไข้เลือดออกขึ้น

 

อาการของโรคไข้เลือดออก

หลังจากยุงลายกัด ประมาณ 5-7 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการไข้สูงขึ้น บางคนมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเบ้าตา ปวดศีรษะ หลังจากมีอาการไข้ 2-3 วัน จะเริ่มมีเลือดออกตามที่ต่าง ๆ เช่น เลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามจุดเล็ก ๆ ตามตัว บางคนอุจาระเริ่มเป็นสีดำ เนื่องจากเริ่มมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร แต่จุดที่ไข้เลือดออกไม่เหมือนไข้หวัดก็คือไข้เลือดออกจะไม่มีอาการไอและน้ำมูก

 

ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกนั้นสามารถหายเองได้ แต่ก็มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่มีอาการเข้าสู่ระยะรุนแรง คือหลังมีไข้ 4-5 วัน สังเกตได้จากอาการคลื่นไส้อาเจียน ปัสสาวะน้อยลง ไม่ร่าเริง มีเลือดออกตามร่างกาย ซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่อันตรายควรพบแพทย์โดยด่วน

 

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

ปัจจุบันมีวัคซีนไข้เลือดออก แต่ประสิทธิภาพยังไม่ดีมากนักและให้ได้เฉพาะบางคนเท่านั้น เพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเอง

 

ข้อมูลโดย
รศ. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิป “จะหน้าฝนแล้ว…ระวังไข้เลือดออก !” ได้ที่นี่

YOUTUBE : https://youtu.be/V_cKqWcqy_g

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขนสัตว์เลี้ยงเข้าปอด ได้จริงหรือไม่ ? คำถามนี้เป็นคำถามของคนที่มีหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงที่มี ขน ภายในบ้านว่าขนสัตว์จะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่
ขนสัตว์เลี้ยงเข้าปอดได้จริงหรือไม่ ? คำถามนี้เป็นคำถามของคนที่มีหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงที่มีขนภายในบ้านว่าขนสัตว์จะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่
Article
23-07-2024

4

ดื่มน้ำอย่างไรให้ดีกับร่างกาย เป็นบทความที่เกี่ยวกับการดื่มน้ำ และการดื่มน้ำอย่างถูกวิธี
การดื่มน้ำคือการทดแทนน้ำในร่างกายที่สูญเสียไป นอกจากการดื่มน้ำที่เพียงพอแล้ว ระยะเวลาก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดื่มน้ำมีคุณภาพมากขึ้น
Article
21-07-2024

26

ตาแดง หรือ โรคตาแดง เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่บริเวณตาขาว เนื่องจากหลอดเลือดที่บริเวณเยื่อบุตาขาวเกิดการขยายตัวโดยจะเห็นเป็นสีแดง
ตาแดงหรือโรคตาแดง เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่บริเวณตาขาว เนื่องจากหลอดเลือดที่บริเวณเยื่อบุตาขาวเกิดการขยายตัวโดยจะเห็นเป็นสีแดง
Article
19-07-2024

67

เลือดกำเดา ส่วนมากจะไม่ใช่อาการร้ายแรง ห้ามเลือดสักพักเลือดก็หยุดไหลได้เอง แต่บางครั้งอาจเป็นอาการอันตรายที่บ่งบอกถึงโรคบางอย่างได้
เลือดกำเดา ส่วนมากจะไม่ใช่อาการร้ายแรง ห้ามเลือดสักพักเลือดก็หยุดไหลได้เอง แต่บางครั้งอาจเป็นอาการอันตรายที่บ่งบอกถึงโรคบางอย่างได้
Article
18-07-2024

0