08-01
Home
ลด ละ เลิกเหล้า
ลด ละ เลิกเหล้า

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวคุณหรือคนใกล้ตัวคุณมีปัญหาเรื่องการดื่มหรือไม่ ? ลองตอบคำถามเหล่านี้ดู มันอาจจะบอกคุณได้

  1. คุณเคยรู้สึกอยากเลิกการดื่มสุราไหม?
  2. คุณเคยรู้สึกรำคาญหลายๆ คนที่พยายามอยากให้คุณเลิกดื่มสุราไหม?
  3. คุณเคยรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ดีกับการดื่มสุราของตัวเองไหม?
  4. คุณเคยดื่มสุราในตอนเช้า เพื่อจะลดอาการไม่สบายหรือเมาค้างไหม?

ถ้ามีคำตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อใดข้อหนึ่งก็อาจเป็นไปได้ที่คุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มสุรา แต่ถ้าตอบ ‘ใช่’ มากกว่า 1 ข้อ ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ว่าคุณนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มสุราแน่นอน

คุณควรจะไปพบแพทย์ซึ่งจะเป็นผู้ตอบและหาทางแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย เพราะความจริงแล้วปัญหาพิษสุราเรื้อรังก็เป็นโรคๆ หนึ่งเหมือนกับโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวานหรือโรคหอบหืด หากรู้ตัวเร็วก็จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที และไม่ให้ปัญหานี้ทำลายสุขภาพของคุณจนอาจจะสายเกินกว่าจะรักษาหรือแก้ไข

 

ข้อมูลจาก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคมะเร็งผิวหนัง อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย แต่ที่จริงแล้วใคร ๆ ก็มีสิทธิ์เป็นได้ เพราะปัจจัยเสี่ยงโรคนี้มีหลายอย่าง
โรคมะเร็งผิวหนัง อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย แต่ที่จริงแล้วใคร ๆ ก็มีสิทธิ์เป็นได้ เพราะปัจจัยเสี่ยงโรคนี้มีหลายอย่าง
Article
17-07-2024

1

บทความ เรื่อง เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
Article
16-07-2024

9

บทความ เรื่อง หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด ที่มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
Article
16-07-2024

12

หัวใจเต้นเร็ว คือ อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็น โรคหัวใจ ได้
หัวใจเต้นเร็ว คืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้
Article
15-07-2024

6