14324147_1785528498330043_1025778635218469208_o
Home
ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ภัยเงียบที่ต้องระวัง
ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ภัยเงียบที่ต้องระวัง

ความดันโลหิตสูง คือ

ปัญหาความดันในหลอดเลือดแดงของเรามันสูงเกินปกติไป เมื่อเกิดการสูงขึ้นแบบนี้จะทำให้เกิดการแตกของหลอดเลือดได้ หากหลอดเลือดแตกในสมองก็สามารถทำให้กลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต อีกอย่างหนึ่งคือทำให้หลอดเลือดแดงนั้นแข็งตัว ซึ่งจะทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ เกิดการนำเลือดได้ไม่ดี ขาดเลือด

ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ หากมีอาการก็จะมี เช่น

ปวดมึนท้ายทอย ตึงบริเวณต้นคอหลังตื่นนอน ในรายที่ความดันโลหิตสูงมากๆ อาจมีเลือดกำเดาไหล เหนื่อยง่าย ตามัวได้ เป็นต้น

ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงอื่นๆ ได้แก่

  1. หลอดเลือดสมองตีบ/แตก อัมพาตหรือเสียชีวิตได้
  2. ประสาทตาเสื่อม ตามัว ตาบอด
  3. หัวใจโต เส้นเลือดหัวใจตีบ
  4. ไตวายเรื้อรัง

 

ข้อมูลจาก
ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “ความดันโลหิตสูง | ความดันโลหิตสูงคืออะไร” ได้ที่นี่


โรคความดันโลหิตสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
Article
11-07-2024

1

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
Article
10-07-2024

4

พักหลังมานี้เรื่องการ แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการ ไหล่อักเสบ ได้
พักหลังมานี้เรื่องการ แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการ ไหล่อักเสบ ได้
Article
09-07-2024

9

บทความเรื่อง เลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หรือ ความดันเลือด สูง
ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจนทำให้หลายคนไม่รับรู้ถึง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นควรศึกษาความรู้เพื่อเลี่ยงการเกิดโรคนี้ในอนาคต
Article
09-07-2024

18