แบบทดสอบ สภาวะซึมเศร้า PHQ-9

ในช่วง
2 สัปดาห์
ที่ผ่านมา ท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน?
1. เบื่อ ทำอะไร ๆ ก็ไม่เพลิดเพลิน
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า หรือท้อแท้
3. หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป
4. เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง
5. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป
6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือเป็นคนทำให้ตัวเอง หรือครอบครัวผิดหวัง
7. สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
8. พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็น หรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
9. คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตาย ๆ ไปเสียคงจะดี