วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก EV71
หน้าแรก
โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดที่มากับฝน อาการและวิธีรักษา
โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดที่มากับฝน อาการและวิธีรักษา

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากอะไร เหตุใดจึงมักพบการระบาดในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ อาการของโรครุนแรงมากแค่ไหน มีวิธีการสังเกตอาการของโรคและวิธีรักษาอย่างไร หมอรามาฯ ได้ให้คำตอบในเรื่องนี้

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากอะไร 

โรคมือ เท้า ปาก ถือเป็นโรคที่มักระบาดในช่วงหน้าฝน ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ โดยไวรัสแต่ละชนิดจะส่งผลต่ออาการหรือความรุนแรงที่แตกต่างกัน แต่สายพันธุ์ที่น่ากังวล คือ ไวรัสกลุ่ม Enterovirus 71 (EV71) ที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง โดยเฉพาะต่อระบบประสาท เช่น โรคก้านสมองอักเสบ ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันเชื้อ EV71 ที่สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของเชื้อ EV71 ได้ แต่ไม่สามารถป้องกันจากเชื้อไวรัสตัวอื่น

โรคมือเท้าปากติดต่อกันได้อย่างไร 

โรคมือ เท้า ปาก สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสน้ำลายหรืออุจจาระของผู้ที่ติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก โดยจะพบมากในเด็กอายุกว่า 10 ปี ทั้งนี้ก็สามารถพบได้ทั้งในเด็กโตและผู้ใหญ่ แต่ความรุนแรงจะน้อยกว่าหรือไม่มีเลยเพราะร่างกายอาจเคยได้รับเชื้อตัวนี้มาก่อนทำให้ร่างกายพอมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้าง

โรคมือเท้าปากในเด็ก

อาการและการรักษาโรคมือ เท้า ปาก 

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะจะเป็นการรักษาตามอาการ ซึ่งหากอาการไม่รุนแรง เช่น มีไข้ สามารถกินยาลดไข้ หรือเช็ดตัวเพื่อลดไข้ หากมีผื่นเป็นตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำใส ๆ สามารถกินยาแก้แพ้ แต่หากมีอาการที่รุนแรง ได้แก่ ซึม ไม่รู้สึกตัว กินอาหารไม่ได้ อ่อนเพลียมาก ปากแห้ง มีอาการขาดน้ำรุนแรง ควรรีบมาพบแพทย์โดยด่วน

ข้อมูลโดย
ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง