โรคที่มากับนกพิราบ
หน้าแรก
โรคที่มากับนกพิราบ อันตรายร้ายแรงถึงสมอง
โรคที่มากับนกพิราบ อันตรายร้ายแรงถึงสมอง

จากข่าวที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรง เมื่อมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งค่อยให้อาหารนกพิราบอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีนกพิราบบินมาหาอาหารที่บ้านหลังนี้เป็นประจำทั้งยังทิ้งมูลเอาไว้เกลื่อนกลาด ส่งกลิ่นเหม็นและสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นโรคพิราบยังเป็นพาหะนำโรคบางอย่างมาสู่คนได้อีกด้วย ซึ่งทางเราก็ได้นำเอาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรคดังกล่าวมาให้ทุกคนได้ทำการศึกษาร่วมกันแล้ว ดังนี้

โรคที่มากับนกพิราบนั้นมาจาก

เชื้อราที่อยู่ในมูลของนกพิราบ เรียกเชื้อราชนิดนี้ว่า “เชื้อคริปโตคอคคัส” เชื้อดังกล่าวเป็นที่มาของโรคต่างๆ มากมาย และสามารถติดเชื้อในคนได้โดยการสัมผัสมูลนกพิราบ หรือจากการหายใจและสูดดมเชื้อ ดังกล่าวเข้าไปในร่างกาย เมื่อเกิดการสัมผัสเชื้อราคริปโตคอคคัสจะเกิดการฟุ้งกระจาย และหากสูดดมเข้าไปในร่างกายจะทำให้ติดเชื้อที่ปอด ทั้งยังสามารถลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น สมอง ได้ด้วย  โดยส่วนมากเชื้อชนิดนี้จะติดต่อในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น คนที่ได้รับยากดภูมิ หรือในคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอตั้งแต่กำเนิด ขณะเดียวกันในคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติก็สามารถติดเชื้อได้เช่นกัน แต่เพราะมีภูมิต้านทานโรคที่สมบูรณ์ก็อาจช่วยควบคุมไม่ให้เกิดโรคได้ นอกจากนี้ในนกพิราบยังมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “คลามัยเดีย” ที่ทำให้เกิดอาการปอดบวมได้ด้วย

ข้อควรระวังการติดเชื้อในนกพิราบ

ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น คนที่ได้รับยากดภูมิ หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอมาแต่กำเนิด ไม่ควรเข้าไปใกล้นกพิราบ เพราะอาจได้รับเชื้อในมูลเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจ สำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติ การเข้าใกล้นกพิราบควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค

 

ข้อมูลจาก
อ. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


คลิกชมคลิปรายการ “สื่อสาร 05 09 59 ภัยร้ายอันตรายจากนกพิราบ” ได้ที่นี่