ไบโพลาร์,โรคไบโพลาร์,อารมณ์สองขั้ว,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
หน้าแรก
ไบโพลาร์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย อันตรายแค่ไหน ?
ไบโพลาร์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย อันตรายแค่ไหน ?

ไบโพลาร์ คำที่มักถูกใช้บอกเล่าอาการของคนที่มีอารมณ์เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย หลายครั้งถูกมองว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้า แม้ว่า ไบโพลาร์ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคทางจิตเวชเช่นเดียวกันกับโรคซึมเศร้า แต่อาการความผิดปกติทาง ด้านอารมณ์ ก็ต่างกันออกไปอย่างชัดเจน

โดยลักษณะอาการของโรคไบโพลาร์จะแบ่งอารมณ์เป็น 2 ขั้วชัดเจน คือ อารมณ์เศร้ามากหรืออารมณ์ดีมากผิดปกติ โดยอารมณ์ทั้ง 2 ขั้วนี้จะเกิดขึ้นในคนละช่วงเวลากันแต่ละขั้วอาจจะมีเวลายาวนานหลายวันหรือหลายสัปดาห์

ไบโพลาร์เกิดจากอะไร ? 

สาเหตุหลักของ ไบโพลาร์ เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติหรือเกิดจากพันธุกรรม ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการ เช่น การเสพสารเสพติด ความเครียดจากครอบครัว การทำงาน หรือมีเรื่องที่กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง

ไบโพลาร์,โรคไบโพลาร์,อารมณ์สองขั้ว,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

 

อาการของโรคไบโพลาร์

ไบโพลาร์ จำแนกอาการจะออกเป็น 2 ขั้วคือ อารมณ์ดีผิดปกติและอารมณ์เศร้ามากผิดปกติ

 • อารมณ์ดีผิดปกติ
  • มีโปรเจค กิจกรรมเพิ่มขึ้นมาก
  • มีความมั่นใจในตัวเองสูง
  • พูดเยอะ พูดมาก พูดไม่หยุด
  • นอนไม่หลับ หรือไม่ยอมนอน
  • ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
  • มีอารมณ์ทางเพศสูง
  • หงุดหงิดง่าย อารมณ์รุนแรง
 • อารมณ์เศร้ามากผิดปกติ
  • ซึมเศร้า หดหู่ เบื่อหน่าย
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว
  • รู้สึกไร้ค่า น้อยเนื้อต่ำใจกับตัวเอง
  • เก็บตัวไม่อยากพบเจอใคร
  • สมาธิสั้น โฟกัสอะไรได้ไม่นาน
  • คิดฆ่าตัวตาย

ไบโพลาร์,โรคไบโพลาร์,อารมณ์สองขั้ว,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

 

วิธีรักษาโรค ไบโพลาร์

โรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดแต่สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นได้ โดยการรักษาของโรคนี้เป็นการรักษาตามอาการและระดับความรุนแรงของโรคโดยมีวิธีการรักษา ได้แก่

 • ปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อรับยาและบำบัดทางการแพทย์
 • กินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และห้ามหยุดยาเอง
 • คนรอบข้างควรมอบความเข้าใจ กำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

 

แม้ว่าจะโรค ไบโพลาร์ จะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง การดูแลสภาพจิตใจและการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดก็มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นได้ และหากเป็นแล้วควรปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลจาก
ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความ เรื่อง ปวดท้อง แน่นท้อง เหนื่อย อ่อนเพลีย อุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลดลง อาจเป็นสัญญาณเตือนของ อาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็ง ที่พบบ่อย
ปวดท้อง แน่นท้อง เหนื่อย อ่อนเพลีย อุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลดลง อาจเป็นสัญญาณเตือนของ อาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งที่พบบ่อย
บทความสุขภาพ
12-06-2024

0

บทความ เรื่อง อาการคล้ายกับไข้หวัด มีน้ำมูก และเสมหะอยู่ตลอดเวลา อาการเหล่านี้อาจเสี่ยงเป็น ไซนัสอักเสบ โรคที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้น
อาการคล้ายกับไข้หวัด มีน้ำมูก และเสมหะอยู่ตลอดเวลา อาการเหล่านี้อาจเสี่ยงเป็น ไซนัสอักเสบ โรคที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้น
บทความสุขภาพ
11-06-2024

1

บทความ เรื่อง ปัญหาที่พบบ่อยมากขึ้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เสียงอยู่ตลอดเวลาคือ อาการ เสียงแหบ เสียงหาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวัน
ปัญหาที่พบบ่อยมากขึ้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เสียงอยู่ตลอดเวลาคือ อาการ เสียงแหบ เสียงหาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวัน
บทความสุขภาพ
10-06-2024

3

บทความ เรื่อง การ จัดฟัน จะช่วยให้มี ฟัน สวยเป็นที่นิยมมากเพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฟันไม่สวยแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจ และสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้อีกด้วย
การจัดฟัน จะช่วยให้มีฟันสวยเป็นที่นิยมมากเพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฟันไม่สวยแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจ และสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้อีกด้วย
บทความสุขภาพ
07-06-2024

2