ไบโพลาร์,โรคไบโพลาร์,อารมณ์สองขั้ว,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
หน้าแรก
ไบโพลาร์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย อันตรายแค่ไหน ?
ไบโพลาร์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย อันตรายแค่ไหน ?

ไบโพลาร์ คำที่มักถูกใช้บอกเล่าอาการของคนที่มีอารมณ์เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย หลายครั้งถูกมองว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้า แม้ว่า ไบโพลาร์ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคทางจิตเวชเช่นเดียวกันกับโรคซึมเศร้า แต่อาการความผิดปกติทาง ด้านอารมณ์ ก็ต่างกันออกไปอย่างชัดเจน

โดยลักษณะอาการของโรคไบโพลาร์จะแบ่งอารมณ์เป็น 2 ขั้วชัดเจน คือ อารมณ์เศร้ามากหรืออารมณ์ดีมากผิดปกติ โดยอารมณ์ทั้ง 2 ขั้วนี้จะเกิดขึ้นในคนละช่วงเวลากันแต่ละขั้วอาจจะมีเวลายาวนานหลายวันหรือหลายสัปดาห์

ไบโพลาร์เกิดจากอะไร ? 

สาเหตุหลักของ ไบโพลาร์ เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติหรือเกิดจากพันธุกรรม ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการ เช่น การเสพสารเสพติด ความเครียดจากครอบครัว การทำงาน หรือมีเรื่องที่กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง

ไบโพลาร์,โรคไบโพลาร์,อารมณ์สองขั้ว,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

 

อาการของโรคไบโพลาร์

ไบโพลาร์ จำแนกอาการจะออกเป็น 2 ขั้วคือ อารมณ์ดีผิดปกติและอารมณ์เศร้ามากผิดปกติ

 • อารมณ์ดีผิดปกติ
  • มีโปรเจค กิจกรรมเพิ่มขึ้นมาก
  • มีความมั่นใจในตัวเองสูง
  • พูดเยอะ พูดมาก พูดไม่หยุด
  • นอนไม่หลับ หรือไม่ยอมนอน
  • ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
  • มีอารมณ์ทางเพศสูง
  • หงุดหงิดง่าย อารมณ์รุนแรง
 • อารมณ์เศร้ามากผิดปกติ
  • ซึมเศร้า หดหู่ เบื่อหน่าย
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว
  • รู้สึกไร้ค่า น้อยเนื้อต่ำใจกับตัวเอง
  • เก็บตัวไม่อยากพบเจอใคร
  • สมาธิสั้น โฟกัสอะไรได้ไม่นาน
  • คิดฆ่าตัวตาย

ไบโพลาร์,โรคไบโพลาร์,อารมณ์สองขั้ว,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

 

วิธีรักษาโรค ไบโพลาร์

โรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดแต่สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นได้ โดยการรักษาของโรคนี้เป็นการรักษาตามอาการและระดับความรุนแรงของโรคโดยมีวิธีการรักษา ได้แก่

 • ปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อรับยาและบำบัดทางการแพทย์
 • กินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และห้ามหยุดยาเอง
 • คนรอบข้างควรมอบความเข้าใจ กำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

 

แม้ว่าจะโรค ไบโพลาร์ จะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง การดูแลสภาพจิตใจและการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดก็มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นได้ และหากเป็นแล้วควรปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลจาก
ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาวะฮีทสโตรก อากาศร้อน
อากาศร้อนของประเทศไทยอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดด หรือ ภาวะฮีทสโตรก ที่มาจากอากาศร้อนจัดภัยฉุกเฉินจากฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไป
บทความสุขภาพ
19-02-2024

30

ทอนซิลอักเสบ เจ็บคอ
ทอนซิลอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือการติดเชื้อแบคทีเรีย โรคคออักเสบที่มีอาการ เจ็บคอ ร่วมกับไข้สูง หนาวสั่น กลืนอาหารหรือน้ำลายได้ลำบาก
บทความสุขภาพ
15-02-2024

3

เลือดกำเดาไหล เลือดกำเดา
เลือดกำเดาไหล เป็นภาวะเลือดออกทางโพรงจมูก ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงแต่หากมี เลือดกำเดา ไหลออกมามากกว่าปกติอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงได้
บทความสุขภาพ
01-02-2024

7

สูงวัยจอประสาทตาเสื่อม
จอประสาทตาเสื่อมในสูงวัย มีวิธีการรักษาและป้องกันอย่างไร ให้ห่างไกลจากการลดการมองเห็น มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดวงตาในผู้สูงอายุ
บทความสุขภาพ
18-01-2024

17