07-01
หน้าแรก
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวและเป็นกันเยอะมากขึ้น โดยหนึ่งในมะเร็งที่เราหยิบขึ้นมากล่าวถึงนี้ก็คือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีการระบุว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาปี 2555 พบมีผู้ป่วยรายใหม่ ประมาณ 140,000 คนต่อปี และเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ ประมาณ 51,000 คนต่อปี

ในประเทศไทยข้อมูลจากทะเบียนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2555 พบมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 2 ในเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตเมืองใหญ่ๆ พบอายุมากกว่า 50 ปี และมีข้อมูลในหลายๆ โรงพยาบาลพบว่า มีแนวโน้มเริ่มพบโรคนี้ในคนอายุน้อยด้วย

ทั้งนี้หากยังไม่รู้จัก มะเร็งลำไส้ใหญ่ ก็ต้องขออธิบายให้ฟังว่าเป็นโรคที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตผิดปกติจนไม่สามารถควบคุมได้แบ่งออกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน (Colon) และมะเร็งลำไส้ตรง(Rectum)

ส่วนสาเหตุและปัจจัยของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดแน่ชัด

แต่มีปัจจัยบางอย่างเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรทราบ ดังนี้

  1. อายุ ผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยและร้อยละ 90 ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี
  2. ประวัติมะเร็งในครอบครัว ถ้าบุคคลในครอบครัว ญาติสายตรงลำดับแรก ได้แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง มีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคในอายุน้อยกว่า 60 ปี จะมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้มากกว่าคนทั่วไป
  3. ผู้ที่เคยเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (inflammatory bowel disease) หรือมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ (polyps)
  4. โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เช่น Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer ( HNPCC หรือ Lynch Syndrome ) และ Familial Adenomatous Polyposis ( FAP ) เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้มากขึ้น
  5. ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นมะเร็งรังไข่ มดลูก หรือเต้านม จะมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้มากกว่าคนปกติ
  6. ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดน้ำดีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุของผนังลำไส้ และทำให้เกิดการแบ่งตัวของเยื่อบุผนังลำไส้มากขึ้น นอกจากนี้อาหารจำพวก ปิ้งย่าง รมควัน นั้นจะมีสารก่อมะเร็งมาก ควรหันมารับประทานผัก ผลไม้ จะดีกว่า พร้อมกันนั้นก็ต้องงดสูบบุหรี่และงดดื่มสุราด้วย

 

ข้อมูลจาก
หนังสือรู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่และการใช้ยาเคมีบำบัด
คุณประไพ เชิงทวี
พยาบาลผู้จัดการรายกรณี ศูนย์มะเร็งรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
(ผู้เรียบเรียง)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
บทความสุขภาพ
11-07-2024

4

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
บทความสุขภาพ
10-07-2024

5

พักหลังมานี้เรื่องการ แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการ ไหล่อักเสบ ได้
พักหลังมานี้เรื่องการ แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการ ไหล่อักเสบ ได้
บทความสุขภาพ
09-07-2024

10

บทความเรื่อง เลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หรือ ความดันเลือด สูง
ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจนทำให้หลายคนไม่รับรู้ถึง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นควรศึกษาความรู้เพื่อเลี่ยงการเกิดโรคนี้ในอนาคต
บทความสุขภาพ
09-07-2024

20