แบบสอบถามโรคหัวใจ
หน้าแรก
ไขมันในเลือดสูง เสี่ยง ! เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
ไขมันในเลือดสูง เสี่ยง ! เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หากไขมันในเลือดสูง จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไหม สามารถวัดได้จากแบบประเมินนี้
แบบสอบถาม
12-12-2023

2

แบบสอบถามโรคไต ติดกินเค็ม รสจัด พฤติกรรมแบบนี้ เช็กด่วนกับแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากการทานอาหาร
แบบสอบถาม
11-12-2023

3

แบบประเมินโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หากมีอาการ วอกแวก ทำงานผิดพลาดบ่อย อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หากเข้าข่ายควรพบแพทย์
แบบสอบถาม
11-12-2023

2

เก็บตัว ก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง ลูกรักเข้าข่ายเด็กติดเกมหรือไม่ มาเช็กแบบประเมินเด็กติดเกมกับรามาแชนแนล
แบบสอบถาม
11-12-2023

2